Najczęściej energię cieplną pobieramy z sieci lokalnej. Coraz więcej osób odchodzi jednak od tego rozwiązania i szuka możliwości stworzenia własnej kotłowni. W przypadku firm produkcyjnych (z różnych gałęzi przemysłu) jest to rozwiązanie korzystne zarówno pod kątem finansowym jak i logistycznym. Pozwala obniżyć wysokość opłat związanych z poborem energii jak również uniknąć potencjalnych przestojów w jej dostarczaniu. Poniżej rozwijamy temat kotłowni przemysłowych oraz wskazujemy na najważniejsze korzyści płynące z ich montażu.

Ciepło z sieci lokalnej czy z własnej kotłowni?

Odbiorcy korzystający z ciepła dostarczanego przez sieć lokalną są często ograniczeni na różne sposoby. Sieci gminne są zazwyczaj dość niewydolne oraz przestarzałe, niekiedy mają nawet po kilkadziesiąt lat, a ich działanie wymaga modernizacji. Regularnie dochodzi w nich do usterek i awarii, a tym samym do przerw w dostawie energii. Jeśli dane przedsiębiorstwo jest uzależnione od dostępu do niej, wówczas wszelkie braki mogą spowodować niepotrzebne przestoje produkcyjne, a tym samym wpłynąć na realizację produkcji i generowane z niej zyski.

Ponadto sieci lokalne narzucają własne stawki, które są zależne od wielu czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Przede wszystkim od kosztu dostępu do paliw. Może to doprowadzić do sytuacji, w której dostawca nagle podejmie decyzję o znacznym podniesieniu cen.

Korzyści z wyboru własnej kotłowni przemysłowej

Inwestycja we własną kotłownię może być opłacalnym wyborem. Zwłaszcza, jeśli liczy się uzyskanie niezależności od lokalnego dostawcy. Warto jednak podkreślić, że posiadanie własnej kotłowni nie musi wiązać się z wypowiedzeniem współpracy z dostawcą gminnym, ale może stanowić uzupełnienie otrzymywanych od niego dostaw. Posiadanie dostępu do dwóch źródeł również może pomóc w wygenerowaniu oszczędności.

Stworzenie własnej kotłowni przemysłowej nie wymaga przy tym wydzielania osobnego pomieszczenia lub rozbudowywania posiadanej infrastruktury budynkowej. W wielu sytuacjach nie ma możliwości wprowadzenia takich zmian. Wówczas wybór pada na kotłownie mobilne, kontenerowe, które mogą z powodzeniem zostać wykorzystane również do potrzeb przemysłowych. Kotłownie te mogą wykorzystywać różne rodzaje paliw oraz produkować energię w zakresie od kilkudziesięciu kilowatów do nawet kilku megawatów.

Najważniejsze zalety związane z posiadaniem własnej kotłowni dotyczą związanych z jej użytkowaniem kosztów. Kotłownia może pomóc wygenerować oszczędności dzięki stosowaniu tanich paliw – na przykład różnych typów biomasy. Może też zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne (niezależność od przerw w dostawie z sieci). Ponadto nowoczesne i sprawne kotłownie przemysłowe są w mniejszym stopniu podatne na awarie, występujące regularnie w infrastrukturze lokalnej.