Kotły wodne

Kotły wodne

Rozwiązania systemowe służące do ekonomicznego wytwarzania wody gorącej. Udostępnianie ciepła z uwzględnieniem aspektów energooszczędności i niskiej emisji substancji szkodliwych, a także wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i stała dostępność instalacji stanowią istotne wymogi w dużych budynkach i zakładach przemysłowych.