Kotłownie kontenerowe

Kotłownie kontenerowe

Kotłownie kontenerowe mają coraz szersze zastosowanie, szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości wygospodarowania odrębnego pomieszczenia kotłowni lub gdzie okres zapotrzebowania na ciepło liczony jest w miesiącach, jak w przypadku placów budów. Stosowane są do produkcji ciepła dla budynków mieszkalnych, kompleksów handlowo-usługowych, hoteli, ośrodków wczasowych. Pozwalają na ograniczenie sieci przesyłowej zewnętrznej przyczyniając się równocześnie do zmniejszenia strat energii na przesyle. Czas montażu jest krótszy od tradycyjnej kotłowni.

W zależności od potrzeb kotłownia kontenerowa może dostarczać parę technologiczną lub ciepłą wodę użytkową. Może być zbudowana w oparciu o kotły parowe, wytwornice pary lub kotły wodne. Dostarczane przez nas kotłownie kontenerowe są zasilane gazem lub olejem, a w razie potrzeby wyposażone w palnik dwumediowy. W przypadku kotłowni opalanych olejem w dostawie oferujemy też magazyny oleju w odrębnym kontenerze.

Kotłownie kontenerowe oferujemy zarówno w sprzedaży jak i na wynajem. Dostawa obejmuje kompletną kotłownię z osprzętem, projekt, montaż i szkolenie obsługi.

Galeria realizacji