Wytwornice pary

Wytwornice pary

Wytwornice pary używane są najczęściej w przemyśle spożywczym, w pralniach czy szpitalach. Przebieg procesu technologicznego pozwala na uzyskanie pełnej wydajności urządzenia w bardzo krótkim czasie od uruchomienia. Wytwornica może pracować okresowo, gdyż szybko i efektywnie się uruchamia, co pozwala też na wykorzystanie jej jako rezerwowego źródła ciepła.

Wytwornice opalane olejem lub gazem produkowane są w zakresie od 80 do 5000 kg pary na godzinę. Oferujemy wytwornice zarówno nowe jak i używane jako indywidualne urządzenie oraz wraz z osprzętem w ramach konfiguracji pełnej kotłowni.

Współpracujemy ze znaczącymi producentami wytwornic pary: