Wytwornice pary

Przemysłowe wytwornice pary

Wytwornice pary używane są najczęściej w przemyśle spożywczym, w pralniach czy szpitalach. Z ich zalet korzystają również szwalnie i przemysł tekstylny. Przebieg procesu technologicznego pozwala na uzyskanie pełnej wydajności urządzenia w bardzo krótkim czasie od uruchomienia. Wytwornica może pracować okresowo, gdyż szybko i efektywnie się uruchamia, co pozwala też na wykorzystanie jej jako rezerwowego źródła ciepła. Wytwornice opalane olejem lub gazem produkowane są w zakresie od 80 do ponad 5000 kg pary na godzinę. 

wytwornice pary

Jak działają wytwornice pary?

Zadaniem wytwornicy pary jest przekształcenie medium ze stanu ciekłego w stan gazowy. Mówiąc prościej wytwornice pary odpowiadają za przekształcanie wody w parę wodną. Proces ten zachodzi przy pomocy wysokiej temperatury, dzięki której woda osiąga temperaturę wrzenia i nasycenia ciśnienia. Jest to temperatura, w której para wodna osiąga ciśnienie równe otoczeniu. Określa się je ciśnieniem pary nasyconej. 

Stworzenie powyższych warunków, sprawia że woda paruje w całej swojej objętości, co przekłada się na efektywną pracę urządzenia. Do podgrzania wody wytwornice pary wykorzystują specjalne palniki lub grzałki. Pierwsze są zasilane paliwem płynnym, drugie energią elektryczną. W urządzeniach wyposażonych w palniki woda jest podgrzewana w wężownicy za pomocą gorących spalin. W urządzeniach wyposażonych w grzałki doprowadzenie wody do wrzenia następuje w zbiorniku. 

Ważnym aspektem działania wytwornicy pary jest jej budowa. Musi być ona na tyle solidna, aby sprzyjała gromadzeniu pary wodnej do momentu, w którym ta uzyska odpowiednie ciśnienie. W urządzeniach nowej generacji może to być nawet kilkadziesiąt bar.

 

Wytwornice pary w naszej ofercie 

Staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania Klientów. W tym celu precyzyjnie dobieramy asortyment, jednocześnie dbając o jego różnorodność. To pozwala nam dostarczać urządzenia o parametrach odpowiadających poszczególnym zastosowaniom. Oferujemy wytwornice zarówno nowe jak i używane jako indywidualne urządzenie oraz wraz z osprzętem w ramach konfiguracji pełnej kotłowni. Gwarantem najwyższej  jakości oferowanych wytwornicy pary jest marka. Oferujemy również kotły na olej termalny czy kotły parowe przemysłowe.

Współpracujemy ze znaczącymi producentami wytwornic pary: