Kotłownie przemysłowe

Kotłownie przemysłowe

Liczba firm rezygnujących z usług zewnętrznych dostawców energii cieplnej na rzecz własnej kotłowni przemysłowej stale rośnie. Wynika to przede wszystkim z możliwych do wygenerowania oszczędności oraz uniezależnienia się od harmonogramu dostaw ciepła – sezonu grzewczego.  Zjawisko nasiliło się szczególnie zwłaszcza w ostatnich miesiącach, kiedy na rynek energetyki i ciepłownictwa wdała się panika związana z możliwymi ograniczeniami dostępności surowców, jak i gwałtownie rosnącymi cenami gazu i węgla.  Trend ten obserwujemy zarówno na przykładzie branż przemysłowych związanych z przetwórstwem określonych produktów  i obróbką surowców, ale również na coraz liczniejszych przykładach gospodarstw rolnych i dużych hal przemysłowych. 

Kotłownie przemysłowe

Kotłownie przemysłowe: Charakterystyka

Stosowane w przemyśle kotłownie można podzielić na wiele różnych kategorii w zależności od np. podgrzewanego medium (kotłownie wodne, kotłownie parowe), ze względu na ciśnienie: kotłownie niskociśnieniowe i kotłownie wysokociśnieniowe, mamy też kotłownie wodnorurowe i kotłownie płomieniówkowe. Różnią się one pod względem wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców oraz metod technicznych. W efekcie różne typy kotłowni przemysłowych są predysponowane do pracy w innych warunkach. To pozwala na skuteczny wybór kotłowni adekwatnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa lub obiektu. Naszą specjalizacją są przede wszystkim kotłownie parowe płomieniówkowe trójciągowe, wytwornice pary oraz kotły przemysłowe wodne wysoko i niskoparametrowe. 

We wszystkich przypadkach budowa kotłowni przemysłowej wymaga przygotowania projektu technicznego. Projekt musi zostać przygotowany przez wykwalifikowanego specjalistę z branży, projektanta. To pozwoli uniknąć błędów i przełoży się na jeszcze lepsze dopasowanie  kotłowni do istniejących uwarunkowań lokalowych oraz zamierzonych zastosowań. Etap projektowy to moment, w którym zapada decyzja o typie kotłowni przemysłowej. 

Kompleksowa obsługa kotłowni przemysłowych 

Zlecenie prac nad projektem i wykonawstwem kotłowni przemysłowej wyspecjalizowanej firmie to gwarancja wysokiej sprawności kotłowni, jej dopasowania do rzeczywistych potrzeb obiektu i procesów technologicznych oraz bezawaryjnej pracy w długiej perspektywie czasu. 

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klientów biznesowych budujemy nowoczesne, profesjonalne i kompleksowo wyposażone źródła ciepła. Oferujemy prace projektowe, a także dostawę, montaż i rozruch kotłów o różnej wydajności. W szczególności oferujemy kotły przemysłowe zarówno kotły wodne, jak i kotły parowe. W ten sposób zapewniamy zgodność źródła ciepła z oczekiwaniami i wymogami danej inwestycji. Każdy kocioł parowy i wodny, jaki dostarczymy do Państwa kotłowni jest produktem w pełni zaawansowanym technicznie, wyróżniającym się niskimi kosztami wytwarzania ciepła oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Wszystkie nasze urządzenia spełniają aktualne normy emisyjne ustalane przez organy Unii Europejskiej

Klientów zainteresowanych możliwością uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii cieplnej na rzecz stworzenia własnej kotłowni przemysłowej zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Pomożemy w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań i zaprojektujemy kotłownię o pożądanej funkcjonalności. Oferujemy również serwis kotłowni przemysłowych.