Własna kotłownia parowa czy przemysłowa, pozwala uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii cieplnej, a tym samym zwiększyć komfort użytkowania nieruchomości i lepiej zarządzać wydatkami na cele grzewcze. To sprawia, że właściciele domów jednorodzinnych niezmiennie od lat decydują się na budowę kotłowni. W zależności od możliwości lokalowych jest to kotłownia zorganizowana w budynku lub obiekt dobudowany do funkcjonującego już budynku mieszkalnego. Druga opcja budzi sporo wątpliwości. Jedną z nich jest pytanie o to, czy na budowę kotłowni trzeba mieć pozwolenie?

Kotłownia dobudowana do budynku mieszkalnego: Czy wymaga pozwolenia?

Budowa kotłowni wymaga zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Ponadto przy budowie kotłowni muszą być spełnione określone w prawie przesłanki. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku także sposób, w jaki będzie zasilana kotłownia. Wybór paliwa determinuje wymagania, które powinny być spełnione przy jej budowie. Kotłownia musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale też wymagania określone normą PN-87/B-02411.

Jakie wymogi musi spełniać kotłownia?

Kotłownia o mocy do 25 kW musi spełniać następujące wymogi:

  • usytuowanie kotła grzewczego: 
    • kocioł powinien stać na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm nad poziom podłogi, zabezpieczonym stalowymi kątownikami;
    • odległość tyłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku niż 1 m, a przodu od przeciwległej ściany co najmniej 2 m i umożliwiać swobodny dostęp do niego podczas czyszczenia i konserwacji;
  • konstrukcja podłogi: podłoga powinna być z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową o grubości 0,7 mm w odległości co najmniej do 0,5 m od krawędzi kotła;
  • oświetlenie kotłowni: wymagane jest oświetlenie sztuczne, a preferencyjnie także dostęp do światła dziennego, dodatkowo w pomieszczeniu powinno się znaleźć jedno gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V;
  • parametry pomieszczenia: wysokość powinna wynosić co najmniej 2,2 m;
  • wentylacja: powietrze z zewnątrz musi być nawiewane przez otwór o przekroju minimum 200 cm2 znajdujący się nie wyżej niż 1 m nad podłogą, a wywiewane przez kanał z materiału niepalnego o przekroju co najmniej 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem i wylotowym nad dachem domu;
  • komin: przekrój komina nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm.

 

W przypadku lokowania kotłowni w oddzielnym obiekcie znajdującym się poza obiektem mieszkalnym należy pamiętać o tym, żeby zadbać o zminimalizowanie strat ciepła. W tym celu budynek kotłowni warto usytuować możliwie blisko obiektu mieszkalnego, a rury przesyłowe dobrze ocieplić.