f
     

Wężownice

Oferujemy wykonanie wężownic grzewczych do wytwornic pary według rysunków dostarczonych przez klienta lub wzorca starej wężownicy.

Wężownice przeznaczone do pracy pod ciśnieniem (wytwarzanie pary) oferujemy z certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego.